הפקת נסח טאבו

נסח טאבו – אם צמד המילים הללו לא אומרות לכם כלום, כנראה שהגיע הזמן שתכירו אותן, כיוון שהן רלוונטיות לכל אדם במדינת ישראל. למעשה, נסח טאבו הינו האישור או התדפיס הדיגיטלי שנמצא בספר הרישומים של רשם המקרקעין. כך שעל אותו תדפיס או אישור, יהיה רשום השם שלנו, כבעלים הבלעדיים של הנכס בו אנו מחזיקים. במקרה […]